นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

MivaTek/MivaLife ( "MivaTek/MivaLife ", " เรา ", " ของเรา ", " พวกเรา" ) ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวและ พยายามที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความระมัดระวัง เนื่องจาก การรักษาความปลอดภัย นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรากำหนดวิธีการที่ MivaTek/MivaLife ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ MivaTek/MivaLife ขอสงวนสิทธิ์ในที่จะแก้ไขหรือยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้เว็บไซต์ MivaTek/MivaLife หรือ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ MivaTek/MivaLife หรือบริการที่คุณ ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวในรูปแบบที่ต่อเนื่อง

MivaTek/MivaLife อาจจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้ ข้อมูลนี้อาจรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ , อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ เช่นเดียวกับ ข้อมูลอินเตอร์แอคทีฟบางอย่างเช่นชนิดของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ไฟล์ที่คุณขอ หรือที่อยู่ โดเมน หรือ IP ที่คุณใช้ ในการเข้าถึง เว็บไซต์ของเรา ถ้าคุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ร้องขอจากทางเรา เรา อาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณ คุณอาจได้รับการแจ้งทางอีเมลจากบุคคลที่สาม และ / หรือ บริการ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ MivaTek/MivaLife เชื่อว่าคุณอาจมีความสนใจ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในบัญชี MivaTek/MivaLife ของคุณในเวลาใดก็ได้

MivaTek/MivaLife อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรง เพื่อที่จะจัดการหรือบริการ ความช่วยเหลือกับให้ผลิตภัณฑ์จากศูนย์บริการลูกค้าหรือ เพื่อ ตอบสนองความต้องการทางกฎหมายหรือ กฎระเบียบ ใด ๆ นอกจากนี้ โอพีลิงค์ ระบบรักษาความปลอดภัย mi อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรม องคุณโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ MivaTek/MivaLife หรือผ่านผู้ประกอบการที่ใช้ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของ MivaTek/MivaLife

MivaTek/MivaLife จะไม่ขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลอื่น และจะจำกัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แก่พนักงาน และลูกค้าธุรกิจ ของ MivaTek/MivaLife สำหรับ การใช้ภายในเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการใหแก่้คุณ

เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์โดยตรงของเรากับคุณ เราจะไม่แชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สาม ที่ไม่เกี่ยวข้องยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ :

  • สอดคล้องกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ MivaTek/MivaLife
  • เพื่ออำนวยความสะดวก และ การทำธุรกรรมที่ได้รับอนุญาต
  • เพื่อให้สอดคล้องกับ รัฐรัฐบาลกลาง และ กฎหมายท้องถิ่น
  • ในการตรวจสอบการทุจริต
  • ที่จะนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ ระบบรักษาความปลอดภัย MivaTek/MivaLife เชื่อว่าอาจจะเป็นที่สนใจของคุณ

MivaTek/MivaLife ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ในการปกป้อง ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งการเก็บรวบรวม การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย แก้ไขหรือการทำลาย มาตรการเหล่านี้ อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การเข้ารหัส การจำกัดการเข้าถึงภายใน การรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงทางกายภาพ และ เทคโนโลยีอื่น ๆ MivaTek/MivaLife ตรวจสอบและเพิ่มระบบในความพยายามปกป้องรักษาความปลอดภันของข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และบริการ MivaTek/MivaLife อาจสร้างการเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม MivaTek/MivaLife ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการปฏิบัติโดยบุคคล /เว็บไซต์ ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา และโอพีลิงค์ ระบบรักษาความปลอดภัย mi ไม่ควบคุม หรือรับประกัน ยูทิลิตี้, การซื้อขาย, หรือ การกระทำแก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอที่จากบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ ก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือไม่ว่าบุคคลที่สามเป็น ผู้ประกอบการค้าของลูกค้า หรือคู่ค้า ของ MivaTek/MivaLife คุณควรทบทวนและทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้ สำหรับเว็บไซต์นั้นๆ

ตัวอย่างที่มีอยู่ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้เป็นยกตัวอย่างเท่านั้นและ ไม่ได้มีเจตนาที่จะรวมทุกอย่าง ถ้าบัญชี MivaTek/MivaLife บัญชีของคุณ ถูกยกเลิก ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือถ้าคุณ เป็นลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะถูกบังคับใช้ ใช้ หากคุณเป็นผู้ประกอบการค้า โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ของ MivaTek/MivaLife , นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกบังคับใช้แก่บัญชีทั้งหมดที่คุณอาจมีกับเรา และ จะแทนที่การเปิดเผยข้อมูลก่อนหน้านี้ทั้งหมดของเราแก่คุณ เกี่ยวกับวิธีจัดการกับข้อมูลของเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว MivaTek/MivaLife โปรดติดต่อเราตามที่มีอยู่ใน "ติดต่อเรา" ที่หน้าของเว็บไซต์ MivaTek/MivaLife