ระบบอัจฉริยะ
การดูแลรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์เพิ่มเติม

อุปกรณ์เพิ่มเติม

กล้อง / เซนเซอร์ / อุปกรณ์เสริม

กล้อง IP ไวไฟ

กล้องไร้สายอัจฉริยะพร้อมด้วยตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว และอินฟราเรดสำหรับการดูในที่มืด ที่ตรวจสอบ และบันทึกการ เซ็นเซอร์ทำงาน

เซนเซอร์ ประตู / หน้าต่าง

เซ็นเซอร์ ประตู / หน้าต่าง ไร้สาย สำหรับการตรวจจับ การบุกรุกที่ประตู หรือหน้าต่างขณะล๊อก

ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว

120 องศา อินฟราเรดเซ็นเซอร์ สำหรับการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติขณะล๊อก

ไซเรน

ไซเรน ไร้สาย ที่จะส่งเสียงดัง เมื่อเหตุการณ์ใด ๆ ขณะล๊อก

รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลไร้สายสำหรับ ล๊อก และ ปลดล๊อกระบบหรือ ปิดไซเรนโดยกดปุ่มบนรีโมท