การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ขอบคุณสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์จาก MivaLife เพื่อการปกป้องสิทธิ ของคุณ โปรดอ่านใบรับประกันต่อไปนี้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะกรอกใบรับประกัน

 1. ในการสั่งซื้อ โปรดอ่านเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้อย่างละเอียด เพื่อที่จะเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค

 2. เพื่อรับสิทธิในการรับประกันสินค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจคุณได้กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันโดยสมบูรณ์พร้อมด้วยสแตมป์ของร้านค้าที่คุณทำการซื้อ

  การรับประกันจะถือว่าไม่เกิดขึ้นในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ :
  • ใบประกันปราศจากตราประทับของร้านค้า หรือวันที่รับประกันระบุไว้เป็นเท็จ
  • ใบประกันมีการแก้ไขหรือมีเนื้อหาอันกำกวม
 3. ระยะเวลา ของการรับประกัน : 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ในกรณีของการสูญหาย ของใบเสร็จ หรือใบรับประกัน ,การรับประกันจะเริ่มนับจากการออกใบกำกับภาษี(Invoice) ของตัวแทนจำหน่ายกับผู้ซื้อสินค้า การรับประกันนี้ใช้เฉพาะกับชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในแพคเกจสินค้า การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการใช้ ฮาร์ดแวร์ใด ๆ รวมถึง ซอฟแวร์ ใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้น

 4. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยืนยันข้อบกพร่อง เนื่องจากสาเหตุของการผลิต เมื่อตรวจสอบจาศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตแล้ว MivaLife จะให้บริการ ฟรีหรือ เปลี่ยน อุปกรณ์ประเภทเดียวกัน ( หรือระดับเดียวกัน ) ครอบคลุมเพียงจากวันที่ซื้อถึงวัน หมดอายุของระยะเวลาการรับประกัน

 5. หากเกินระยะเวลาการรับประกันแล้ว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับชิ้นส่วนหรือ บริการ การบำรุงรักษา ใด ๆ หากลูกค้าไม่เต็มใจที่จะรับผิดชอบ ค่าบำรุงรักษา, MivaLife มีสิทธิที่จะไม่ยอมรับคำขอของลูกค้า

 6. หากเกินระยะเวลาการรับประกัน หรือผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้รับการคุ้มครองจากการรับประกันนี้้ MivaLife มี ทางเลือก ฟรีค่าบริการสำหรับการทดสอบเบื้องต้น หากไม่มีการบริการเพิ่มเติมหลังจากการทดสอบ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงการรับประกันของ MivaLife มีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการทดสอบเพิ่มเติมจากการทดสอบอุปกรณ์เสริม เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท (ไม่รวมค่าอะไหล่)

 7. ถ้าหากมีบริการบนตัวผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนที่ถอดแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องใด ๆ เป็นสมบัติของ MivaLife ในระหว่างการ ให้บริการ MivaLife อาจทดแทนชิ้นส่วนที่ชำรุดด้วยชิ้นส่วนใหม่หรือบางส่วนที่ได้รับการผลิตจากผู้ผลิต ที่อาจแตกต่างกัน

 8. ก่อนที่จะให้บริการโดย MivaLife การสำรองข้อมูลใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องสำรองข้อมูลจากแหล่งสำรองข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ หน่วยความจำแฟลชฯลฯ เก็บไว้ MivaLife ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการสำรองข้อมูล ใด ๆ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอและ อื่น ๆ ที่ซึ่ง แหล่งสำรองข้อมูลของคุณ อาจเกิดความเสียหายหรือ เกิดสูญเสียหายของข้อมูลจากการบริการ หรือ ฟอร์แมต อ๊อบลิงค์ (MivaLife) จะไม่รับผิดชอบต่อ ความเสียหายหรือ การสูญหายของข้อมูล ในแหล่งสำรองข้อมูล หรือ ความเสียหาย โดยตรงหรือโดยอ้อม ใด ๆ / จากการสูญเสีย ที่เกิดขึ้นหรือ จากการไม่สามารถ ที่จะใช้ ผลิตภัณฑ์ในช่วง ก่อน หรือหลัง ระยะเวลา การให้บริการ

 9. MivaLife จะไม่ ให้การรับประกัน ฟรี ใด ๆ ของ สถานการณ์ ต่อไปนี้ :
  • สินค้าเกินระยะเวลาการรับประกันที่กำหนดโดยบริษัท
  • ความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ,สัตว์และแมลง (หนู), ไฟฟ้าช็อตและอื่น ๆ;
  • การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดหรือการบำรุงรักษา หรือ หรือมีก่รถอดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตโดย MivaLife
  • ความเสียหายจากการกระทำของมนุษย์อันเนื่องมาจากการขนส่งหรือการส่งมอบหลังจากการติดตั้ง;
  • ความเสียหายใด ๆ ภายนอกกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอุปโภคบริโภค (เช่นแบตเตอรี่) และอุปกรณ์เสริม (เช่นวัสดุบรรจุภัณฑ์, สาย, คู่มือ ฯลฯ )
  • ในกรณีที่ตัวผลิตภัณฑ์เองไม่มีข้อบกพร่องและหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ,ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรืออุปกรณ์ภายนอกที่ไม่ได้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ การรับประกันการถือว่าไม่สามารถใช้่ได้;
  • การใช้งานของชิ้นส่วน หรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่ของแท้
 10. รับประกันบริการนี้จะใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยและไม่สามารถใช้ที่อื่นได้ สำหรับการปรับเปลี่ยน อธิบาย รายละเอียดของการรับประกัน ประกาศอันล่าสุดถือเป็นอันบังคับใช้ ทั้งนี้ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัที้ สำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ครอบคลุมในนี้ ให้ยึดถือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับ การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ หรือ ทางเทคนิค โปรดติดต่อ ตัวแทนหรือร้านค้าที่คุณซื้อ MivaLife สำหรับการให้คำปรึกษา หรือการช่วยเหลือ หรือคุณสามารถ ติดต่อเราได้ที่ apacsupport@mivatek.com สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม